TERRA MAKEDONIKA

Posted on

Инспирирани од природата, водени од желбата да создадеме поинакво вино, потпирајки се на искуството и на најдобрата технологија го создадовме виниото Тера Македоника. Тера Македоника е суво црвено вино од сортата Вранец по чиј вкус трагавме повеќе од 15 години. Уникатноста на Тера Македоника лежи во допирот на виното со лековитите билки и диви цветови […]

EZIMIT

Posted on
ezimit

Езимит е компанијата која е главно фокусирана на креирање стратегии за раст и развој на компаниите во семејството ЕЗИМИТ, дисперзирани во различни индустрии и различни сфери на делување. Менаџментот на компанијата ги дава суштинските насоки, ги концепира плановите за инвестиции и се грижи за конзистентноста на квалитетот на ниво на сите поединечни компании. Постојаниот мониторинг […]

EZIMIT PIRIN

Posted on

Компанија со цел за посредување при купување на имот во Пирин Голф Клуб – Република Бугарија Езимит Пирин е основана со цел да врши логистичка поддршка за остварување на продажба на бугарскиот пазар. Имено, откако е основана компанијата, остварени се повеќе директни контакти со бугарски фирми преку коишто успеавме виното на Езимит да го воведеме […]