Компании

EZIMIT INVEST

Инвестициите се еден од столбовите на деловната стратегија на ЕЗИМИТ.

ЕЗИМИТ Инвест е компанија преку која ЕЗИМИТ е присутен во сегментот на недвижности. Компанијата се занимава со инвестирање, откуп на недвижности и деловни простори, кои во најголем дел служат за долгорочно давање под закуп. Во нејзина сопственост се голем број недвижности меѓу кои се хотел во Овче Поле во Свети Николе, трговски центар, деловни простори во центарот на Штип, деловен објект во центарот на Скопје и друго. Своето работење го насочува кон потребите на клиентите. Континуирано го следи развојот на пазарот со недвижности во Македонија и регионот.

 

УПРАВИТЕЛ

Дејан Климовски

Контакт : dejan.klimovski@ezimit.mk

ГАЛЕРИЈА